Optima Clear

Akripol » Tüm Ürünler » Vernik » Akrilik

Oto tamir sektöründe kullanılmak üzere iki kat boyama sistemleri için geliştirilmiş, parça ve komple boyamalara uygun parlak, hızlı kuruyan, iki komponentli akrilik vernik.
 

Ürün Grubu: Vernik
Sistem: Akrilik
Satış Broşürü
Uygulandığı Yüzeyler:   Akripol Bazkatlar
Karışım Oranı:   Hacmen 100 kısım Optima Clear Vernik 50 kısım Akripol 2K Sertleştirici (Hızlı / Yavaş / Ekstra Yavaş) 10 kısım Üniversal Akrilik Tinerler