Super Rapid Clear

Akripol » Tüm Ürünler » Vernik » Akrilik

Düşük sıcaklıklarda hızlı kuruyan, parça ve gövde boyama işlerini yapmak için geliştirilmiş, iki komponentli vernik
 
Ürün Grubu: Vernik
Sistem: Akrilik
Satış Broşürü
Ambalaj: 1/1
Uygulandığı Yüzeyler:   Baz Kat
Karışım Oranı:   100 kısım Akripol 2K Super Rapid Clear
50 kısım Akripol 2K Sertleştirici
10 kısım Universal Tiner
Kuruma Süresi:   50 dakika 20 °C 
15 dk/60 °C