Superclear

Akripol » Tüm Ürünler » Vernik » Akrilik

Yama, parça ve komple boyamalarda kullanılabilen fiziksel ve kimyasal direnci yüksek, hızlı kuruyan iki bileşenli vernik
 
Ürün Grubu: Vernik
Sistem: Akrilik
Satış Broşürü
Ambalaj: 0.5 L, 1L, 3L
Uygulandığı Yüzeyler:   Baz Kat
Karışım Oranı:   100 kısım Akripol 2K Superclear
50 kısım Akripol 2K Sertleştirici
10 kısım Universal Tiner
Kuruma Süresi:   10 saat/20 °C
30 dk/60 °C