Paslanma
Paslanma

Nedenleri

 • Yağ giderme ve temizlik işleminin doğru yapılmaması
 • Metal yüzeydeki pasın zımpara ile tamamen giderilmemesi
 • Sac astarı kullanılmaması
 • Boya katlarının gereğinden ince uygulanması

Giderilmesi

 • Paslanmanın olduğu bölgede pas tamamen giderildikten sonra yağ giderme ve temizlik işlemleri yapılarak uygun sistem ile yeniden boyanmalıdır.
Renk Atması - Kusma
Renk Atması - Kusma

Nedenleri

 • Şasi koruyucu bitümlü pütür benzeri kaplamaların yüzeyden yeterince temizlenmemesi
 • Polyester esaslı ürünlere gereğinden fazla sertleştirici ilave edilmesi
 • Sertleştirici ve polyester esaslı ürün yeterince homojen karıştırılmaması

Giderilmesi

 • Renk atması görülen bölge problemli kata kadar zımpara yapılıp tekrar uygulama yapılmalıdır.
Zımpara İzleri
Zımpara İzleri

Nedenleri

 • Boyanacak yüzey in gereğinden daha kalın zımparalanması
 • Kenar alıştırma zımparası yapılmamış veya doğru yapılmaması
 • Zımparalama işleminde doğru zımparalama tekniği ve zımpara makinesinin kullanılmaması
 • Zımpara işlemi sırasında yüzeyde bulunan tozların çiziklere neden olması

Giderilmesi

 • Boya filmi kuruduktan sonra problemli kata kadar doğru zımpara işlemi yapılıp tekrar boyama yapılmalıdır.
Kabarcıklanma - Blister
Kabarcıklanma - Blister

Nedenleri

 • Sulu zımpara yapıldığında yüzeyde tuz bileşiklerinin kalması
 • Nemli havanın boyanacak yüzey üzerine yoğuşması
 • Polyester macunun sulu zımpara yapılması ve nemli kalması
 • Yüzey temizliğinin yeterli yapılmaması

Giderilmesi

 • Kabarcıkların bulunduğu kata kadar zımpara yapılıp tekrar boyama yapılmalıdır.
Pinholler
Pinholler

Nedenleri

 • Macunlu yüzey üzerine yeterli dolgu astarı uygulanmaması
 • Yüzeyde doğru ve yeterli zımparalama ve tesfiye işlemi yapılmaması
 • Hatalı macun karıştırma tekniği
 • Kap ömrü dolmuş malzeme ile uygulama yapılması
 • Gereğinden daha kısa flash off süresi verilmesi

Giderilmesi

 • Pinholler giderilinceye kadar zımpara yapılıp yeniden boyama yapılmalıdır.
Kenar İzi
Kenar İzi

Nedenleri

 • Hassas veya uygun olmayan yüzeye macun uygulanması
 • Zımparadan önce yağ giderme işleminin yapılmaması
 • Macun uygulamadan önce kenar alıştırmasının doğru yapılmaması
 • Macun zımparasından sonra kenar alıştırma zımparasının doğru yapılmaması
 • Macunun bir bölümünün eski boyalı yüzey üzerine uygulanması

Giderilmesi

 • Dikkatli bir zımpara ve kenar alıştırması yapılarak uygulama tekrarlanmalıdır.
Kabarma
Kabarma

Nedenleri

 • Tam kurumayan yüzey üzerine uygulama yapılması
 • Flash off süresinin gereğinden uzun tutulması dolayısı ile uygulanan boyanın alttaki katı çözmesi

Giderilmesi

 • Kabarma olan bölge zımpara yapılarak tekrar boyanmalıdır.
Zayıf Yapışma - Macun
Zayıf Yapışma - Macun

Nedenleri

 • Yüzey temizlik işlemlerinin doğru yapılmaması
 • Yetersiz ya da ince zımpara yapılması
 • Yüzeye uygun macun kullanılmaması
 • Macunun ve sertleştiricisinin yeterli karıştırılmaması ve yanlış uygulama tekniği

Giderilmesi

 • Yapışmanın zayıf olduğu bölge zımparalanıp, doğru sistem ile tekrar boyanmalıdır.
Zayıf Yapışma - Plastik
Zayıf Yapışma - Plastik

Nedenleri

 • Yüzey temizlik işlemlerinin doğru yapılmaması
 • Yetersiz ya da ince zımpara yapılması
 • Yüzeye uygun plastik astar kullanılmaması
 • Plastik astar uygulamasının gereğinden daha kalın yapılması

Giderilmesi

 • Yapışmanın zayıf olduğu bölge zımparalanıp, doğru sistem ile tekrar boyanmalıdır.
Kalınlaşma
Kalınlaşma

Nedenleri

 • Depolama sıcaklığı nın gereğinden yüksek olması
 • Karıştırma makinesindeki kapak ile boya arasındaki sızdırmazlık problemi
 • Karıştırma makinesindeki bileşenlerin gereğinden fazla karıştırılması
 • Ürünlerin kapağının uzun süre açık bırakılması

Giderilmesi

 • Kalınlaşma görülen ürünler yenileriyle değiştirilmelidir.
Çökme
Çökme

Nedenleri

 • Depodaki sıcaklığın çok yüksek veya sıcaklık farklarının çok büyük olması
 • Boyanın raf ömrünün dolmuş olması
 • Karıştırma makinesindeki bileşenler yeterli karıştırılmaması
 • Boyanın inceltilmiş durumda uzun süre bekletilmesi

Giderilmesi

 • Raf ömrü dolmamışsa ve sıcaklık boya kalitesini etkilememişse ürün iyice karıştırılmalıdır.