Ürün Tanımı : Silikon, yağ vb. kirliliklerden oluşabilecek yüzey kusurlarını engelleyen özel katkılı ürün.
Ürün Grubu : Katkı
Sistem : Diğer
TBF